Què és?

L'assistència personal és un servei que proporciona el suport necessari a les persones amb discapacitat perquè puguin dur a terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i llibertat. La figura de l'assistent personal serveix per acompanyar en tots els àmbits del dia a dia i per participar més i millor en la vida comunitària. 

Consisteix en una bossa d’hores que es pacten entre la persona i el professional i que es destinen a aquelles activitats que la persona sol·licita. Tota aquesta informació es recull en un contracte a dues bandes. 


Tasques a les que es pot donar suport:

A la llar:

 • Tasques domèstiques
 • Gestions diverses
A nivell personal:
 • Higiene i manutenció
 • Recolzament en la presa de decisions
 • Gestió burocràtica
 • Relacions interpersonals.
A la comunitat:
 • Inclusió a la comunitat
 • Inserció laboral
 • Promoció del lleure
 • Participació en activitats de caire lúdic
 • Acompanyament vacacional

Com hi puc accedir?

Tens dues vies d'accés:

1) Públic:

 • Les persones amb Grau I, II o III de dependència poden sol·licitar la prestació econòmica d’assistència personal per poder sufragar part de les despeses.
2) Privat:
 • Qualsevol persona amb discapacitat pot sol·licitar el servei i caldrà que assumeixi les despeses que se’n derivin.