Què és?

Aquests serveis tenen com a objectiu oferir a les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual o que conviuen amb un trastorn mental la possibilitat de disposar de temps laboral, de descans o d’oci i professional en les diferents situacions familiars contribuint a la millora de la qualitat de vida familiar, mitjançant el servei especialitzat de suport.

El professional, la família i la persona acorden les activitats a realitzar dins o fora del domicili de l’entorn familiar. Per exemple: hores de suport puntual per sortides a passejar, d'acompanyament en l’oci o en desplaçaments, activitats específiques d’ocupació del temps lliure…


Dins d’aquests programes, actualment hi ha actives dues modalitats que funcionen en un format de bossa d’hores on la família paga un preu simbòlic per hora:

Respirs:

 • Finançat per la Diputació de Lleida.
 • Adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o que conviuen amb un tratorn mental i conviuen amb un familiar
 • 2 tipus de suport:
  • RESPIR amb pernocta: en aquesta modalitat hi ha un mínim de 24h d’estada i la persona pernocta a la Llar Residència de l’entitat, fora del nucli familiar.
  • RESPIR sense pernocta: s’ofereix unes hores de suport durant el dia per afavorir la conciliació familiar.
 • L’activació pot ser per una situació d’urgència sobrevinguda o per necessitat i voluntat de la  família i la persona.

Servei de Suport personal de DINCAT:

 • Cofinançat per DINCAT a través de la subvenció d’IRPF.
 • Adreçat a qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual. 
 • Consisteix en una bossa d’hores, màxim 150h/anuals per suport en activitats d’oci i comunitàries.