Ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. També s'ofereix un acompanyamet a les famílies.
 

Què és?

Des d’aquest servei oferim espais grupals de suport a les famílies com també espais de formació sobre temes que les famílies escullen. Per exemple

  • Foment de l’autonomia
  • Sexoafectivitat
  • Rol parental
També s’ofereix suport i assessorament individualitzat per qui ho desitgi. Posa't en contacte amb nosaltres per a més informació.

El Centre Ocupacional Alba Jussà és un servei d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. És un espai obert que a la vegada pretén participar amb i en el territori per a promocionar la sensibilització i la inclusió social.

Serveis que s’ofereixen:

  • Servei de Teràpia Ocupacional: és l'alternativa a la Integració laboral d'aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un Centre Especial de Treball.
  • Servei Ocupacional d'Inserció: ofereix aprenentatges per les persones amb discapacitat que en un futur pròxim poden obtenir un lloc de treball.
Des d'Alba Jussà oferim serveis a persones i famílies amb discapacitat, en risc d'exclusió i vulnerables del territori amb l'objectiu d'acompanyar-les en el seu cicle de vida.
ÀREA DE VIDA INDEPENDENT


Aquesta àrea vetlla per oferir suports flexibles i ajustats a les persones amb discapacitat o que conviuen amb un trastorn mental per facilitar la vida autònoma i comunitària.

 + MÉS INFORMACIÓ

ÀREA OCUPACIONAL


Ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. També s'ofereix un acompanyamet a les famílies.

 + MÉS INFORMACIÓ

ÀREA DE SALUT MENTAL


Realitzem accions de sensibilització contra l’estigma en Salut Mental per promoure la inclusió de les persones del Pallars Jussà. 
 
PUNT D'ASSESSORAMENT JURÍDIC


Punt d'assessorament, orientació i alfabetització jurídica especialment en matèria d’estrangeria i protecció internacional.
 
TALLERS PER A LA GENT GRAN


Des de l’octubre de 2021 es realitzat tallers itinerants de memòria i d’atenció per la Gent Gran. Són municipis que no disposen d’equipaments amb aquesta finalitat.