Qui som?

Som un servei que es constitueix com un recurs d’inclusió social adreçat a persones amb malaltia mental mitjançant activitats de lleure. A través de les activitats de lleure es vol oferir un suport social a les persones per tal de fomentar la parti-cipació social i comunitària i per tant l’arrelament i identificació amb el propi entorn i alhora potenciar nous vincles afectius i ampliar la xarxa relacional de la persona. Busquem potenciar nous vincles afectius i ampliar la xarxa relacional de les persones.


Què fem?

Activitats i tallers setmanals que parteixen de la pròpia estructura del Club: cuina, videofòrum, música, idiomes, caminades, assemblees, noves tecnologies, trobades individuals i grupals que convi-den al diàleg i a la reflexió.

També organitzem i participem en activitats que es realitzen a la zona, potenciant l’oci i el lleure en cap de setmana i afavorint els vincles amb la xarxa associativa i l‘ús de recursos comunitaris: organitzar i visitar exposicions, anar a la biblioteca i al cinema, col·laborar amb les Festes Majors de la zona, conèixer i formar part d’entitats del territori, sortides, excursions i estades de vacances, visites a museus i espais naturals, activitats artesanals i tallers diversos entre moltes d’altres coses.

Les activitats estan obertes a totes les persones que formen part d’Alba Jussà. Es potencia l’ús del transport públic sempre que sigui possible i, en cas que ens desplacem amb vehicle d’empresa, les places són limitades i es prioritzen les persones que participen del Club Social. És per aquest motiu que per cobrir les despeses de transport no incloses en la prestació del servei de Club Social es pot valorar l'opció de pagar una quota simbòlica per cobrir-les.


Com ho fem?

Les activitats es planifiquen i valoren trimestralment entre tots a través de l’Assemblea, on ens basem amb una metodologia participativa, on les persones decideixen les activitats que volen fer.
A Alba Jussà es treballa tenint en compte les voluntats de les persones a través d’un model d’Atenció Centrat en les Persones, on cadascú passa a ser el protagonista actiu del seu propi recorregut vital.


A qui va adreçat?

El servei de club social va adreçat a aquelles persones majors d'edat (18 anys) afectades per un proble-ma de salut mental i que es troben en un període d'estabilitat clínica i tenen una motivació i autonomia suficients per seguir la dinàmica de l'entitat.