Què és?

Es defineix com un recurs adreçat a les famílies i persones amb problemes de salut mental, que ofereix un espai d’acollida, orientació, assessorament i recolzament complementari als recursos de la xarxa d’atenció a la salut mental. Aquest servei contempla 3 fases:

  • 1a Fase: punt d’informació, orientació i assessorament a les famílies i a les persones que conviuen amb un trastorn mental.
  • 2a Fase: atenció comunitària, a l’entorn més proper del nucli familiar.
  • 3a Fase: atenció psicològica, recolzament, disminució de la càrrega i estrès que pateixen les famílies, mitjançant l’escolta i la contenció.