Realitzem accions de sensibilització contra l’estigma en Salut Mental amb la coordinació de Salut Mental Catalunya i l’Associacionisme del territori per promoure una consciència social que contribueixi a la màxima inclusió i a millorar la qualitat de vida de les persones del Pallars Jussà. 

 

A Alba Jussà tenim molt present que avui en dia la salut mental continua sent un tabú i moltes persones amb trastorns estan sotmeses a la discriminació en totes les facetes de la seva vida. És per això que des de l’entitat impulsem projectes de sensibilització i lluita contra l’estigma en primera persona amb l’objectiu de treballar per aconseguir un canvi en les actituds i comportaments de la comunitat respecte a les persones que tenen algun problema de salut mental.
 

Projecte "Donem-nos a conèixer"


Aquesta iniciativa consisteix en l’elaboració d’un petit stand als comerços i les administracions locals on s’hi exposa un producte elaborat per les persones del Club Social d’Alba Jussà. El producte que estem elaborant són unes polseres realitzades amb diferents materials. En cada una d’aquestes, hi haurà una etiqueta amb una frase relacionada amb la salut mental. Creiem que aquesta iniciativa, a part de beneficiar el coneixement del grup de persones que pertanyen al Club Social, també beneficiarà al comerç local donant-los-hi més visibilitat i que el territori del Pallars Jussà comenci a conèixer la realitat de les persones que conviuen amb un problema de salut mental.

 

Sensibilització a entitats juvenils i instituts


El projecte consisteix en sessions/tallers en les que l’objectiu principal és prendre consciència de la incidència de la salut mental en la població, i en especial de l’ocultació que es dóna a les aules, instituts i espais juvenils; per tal de reflexionar i analitzar les conductes socials de discriminació. Com la societat tendeix a estereoti-par a les persones que viuen amb una experiència en salut mental, a prejutjar i sobrecarregar-les amb etiquetes pejoratives; fet que deshumanitza a la persona i fa que sols la puguem concebre des del seu trastorn i no des de les seves moltes altres capacitats.

Amb aquest projecte es promou la intervenció en primera persona a les entitats juvenils i educatives i també s’ofereixen recursos als joves i professionals per millorar el procés de sensibilització en temes de salut mental. Finalment, el fet de generar espais per al tractament d’aquestes problemàtiques obre un procés de normalització i apoderament, clau en la lluita contra l’estigma.

Què és?

Es defineix com un recurs adreçat a les famílies i persones amb problemes de salut mental, que ofereix un espai d’acollida, orientació, assessorament i recolzament complementari als recursos de la xarxa d’atenció a la salut mental. Aquest servei contempla 3 fases:

  • 1a Fase: punt d’informació, orientació i assessorament a les famílies i a les persones que conviuen amb un trastorn mental.
  • 2a Fase: atenció comunitària, a l’entorn més proper del nucli familiar.
  • 3a Fase: atenció psicològica, recolzament, disminució de la càrrega i estrès que pateixen les famílies, mitjançant l’escolta i la contenció.

Què son els Grups d'Ajuda Mútua?

El GAM es defineix com a espai de suport i acompanyament continuat entre iguals, per lluitar contra l'estigma i refer i/o enfortir la xarxa de suport social, així com per compartir estratègies de convivència amb els trastorns mentals. Existeixen GAM per a persones amb problemes de salut mental i GAM per a familiars. En ambdós casos, són les persones dins el mateix grup qui dinamitzen les trobades. Aquí al Pallars Jussà estan actius els dos GAM's.

Qui som?

Som un servei que es constitueix com un recurs d’inclusió social adreçat a persones amb malaltia mental mitjançant activitats de lleure. A través de les activitats de lleure es vol oferir un suport social a les persones per tal de fomentar la parti-cipació social i comunitària i per tant l’arrelament i identificació amb el propi entorn i alhora potenciar nous vincles afectius i ampliar la xarxa relacional de la persona. Busquem potenciar nous vincles afectius i ampliar la xarxa relacional de les persones.


Què fem?

Activitats i tallers setmanals que parteixen de la pròpia estructura del Club: cuina, videofòrum, música, idiomes, caminades, assemblees, noves tecnologies, trobades individuals i grupals que convi-den al diàleg i a la reflexió.

També organitzem i participem en activitats que es realitzen a la zona, potenciant l’oci i el lleure en cap de setmana i afavorint els vincles amb la xarxa associativa i l‘ús de recursos comunitaris: organitzar i visitar exposicions, anar a la biblioteca i al cinema, col·laborar amb les Festes Majors de la zona, conèixer i formar part d’entitats del territori, sortides, excursions i estades de vacances, visites a museus i espais naturals, activitats artesanals i tallers diversos entre moltes d’altres coses.

Les activitats estan obertes a totes les persones que formen part d’Alba Jussà. Es potencia l’ús del transport públic sempre que sigui possible i, en cas que ens desplacem amb vehicle d’empresa, les places són limitades i es prioritzen les persones que participen del Club Social. És per aquest motiu que per cobrir les despeses de transport no incloses en la prestació del servei de Club Social es pot valorar l'opció de pagar una quota simbòlica per cobrir-les.


Com ho fem?

Les activitats es planifiquen i valoren trimestralment entre tots a través de l’Assemblea, on ens basem amb una metodologia participativa, on les persones decideixen les activitats que volen fer.
A Alba Jussà es treballa tenint en compte les voluntats de les persones a través d’un model d’Atenció Centrat en les Persones, on cadascú passa a ser el protagonista actiu del seu propi recorregut vital.


A qui va adreçat?

El servei de club social va adreçat a aquelles persones majors d'edat (18 anys) afectades per un proble-ma de salut mental i que es troben en un període d'estabilitat clínica i tenen una motivació i autonomia suficients per seguir la dinàmica de l'entitat.