Ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. També s'ofereix un acompanyamet a les famílies.
 

Què és?

Des d’aquest servei oferim espais grupals de suport a les famílies com també espais de formació sobre temes que les famílies escullen. Per exemple

  • Foment de l’autonomia
  • Sexoafectivitat
  • Rol parental
També s’ofereix suport i assessorament individualitzat per qui ho desitgi. Posa't en contacte amb nosaltres per a més informació.

El Centre Ocupacional Alba Jussà és un servei d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. És un espai obert que a la vegada pretén participar amb i en el territori per a promocionar la sensibilització i la inclusió social.

Serveis que s’ofereixen:

  • Servei de Teràpia Ocupacional: és l'alternativa a la Integració laboral d'aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un Centre Especial de Treball.
  • Servei Ocupacional d'Inserció: ofereix aprenentatges per les persones amb discapacitat que en un futur pròxim poden obtenir un lloc de treball.