Des de l’octubre de 2021 s’han realitzat tallers itinerants de memòria i d’atenció per la Gent Gran. Ja són 3 els nuclis que tenen aquests tallers i la idea és que durant el 2022 se’n vagin sumant més. En tots els casos són municipis que no disposen d’equipaments amb aquesta finalitat.

Des d'Alba Jussà oferim serveis a persones i famílies amb discapacitat, en risc d'exclusió i vulnerables del territori amb l'objectiu d'acompanyar-les en el seu cicle de vida.
ÀREA DE VIDA INDEPENDENT


Aquesta àrea vetlla per oferir suports flexibles i ajustats a les persones amb discapacitat o que conviuen amb un trastorn mental per facilitar la vida autònoma i comunitària.

 + MÉS INFORMACIÓ

ÀREA OCUPACIONAL


Ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. També s'ofereix un acompanyamet a les famílies.

 + MÉS INFORMACIÓ

ÀREA DE SALUT MENTAL


Realitzem accions de sensibilització contra l’estigma en Salut Mental per promoure la inclusió de les persones del Pallars Jussà. 
 
PUNT D'ASSESSORAMENT JURÍDIC


Punt d'assessorament, orientació i alfabetització jurídica especialment en matèria d’estrangeria i protecció internacional.
 
TALLERS PER A LA GENT GRAN


Des de l’octubre de 2021 es realitzat tallers itinerants de memòria i d’atenció per la Gent Gran. Són municipis que no disposen d’equipaments amb aquesta finalitat.